Admission of children for the 2021-2022 academic year

Teachers

Lyubimskaya
Alisa
Teacher of upper classes
Lubimskaya Alisa
Yatsenko
Anastasiya
Stage director
Anastasiya Yatsenko
Pavlova
Svetlana
Ballet teacher
Pavlova Svetlana
Zharkova
Mariya
The teacher of elementary grades
Zharkova Mariya
Sazonov
Anton
The teacher of elementary grades
Sazonov Anton
Gurevich
Darya
The teacher of elementary grades
Gurevich Darya
Shutkin
Maksim
Acting teacher
Shutkin Maksim
Sadykova
Nigyar
Music teacher
Sadykova Nigyar
Bogatyreva
Ekaterina
French teacher
Bogatyreva Ekaterina
Vinnik
Yuliya
Music teacher
Vinnik Yuliya
Belevich
Pavel
English teacher
Belevich Pavel
Derekhovskaya
Anastasiya
The developer of programs and teaching methods for the CBS
Derekhovskaya Anastasiya
Success
0,0902 s
48